ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอทล.สงขลา ร่วมประชุมพิจารณาเพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาขยะทะเลในพื้นที่รับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๒

ศอทล.สงขลา ร่วมประชุมพิจารณาเพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาขยะทะเลในพื้นที่รับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๒

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ (สทช.๕) โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสงขลา (ศอทล.สงขลา) ร่วมประชุมพิจารณาเพื่อกำหนดแนวทางในการจัดทำโครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาขยะทะเลในพื้นที่รับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๒ ณ ห้องชลาทัศน์ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมี นาวาเอก บุญรักษ์ โพธิ์แก้ว รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ ทั้งนี้ สทช.๕ ได้ร่วมชี้แจ้งแนวทางการดำเนินการในการจัดการขยะทะเลในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการบูรณาการแก้ไขปัญหาขยะทะเลในพื้นที่รับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๒