ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอทล.สงขลา จัดกิจกรรมจัดเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม บริเวณบ้านทะเลนอก

ศอทล.สงขลา จัดกิจกรรมจัดเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม บริเวณบ้านทะเลนอก

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ (สทช.๕) โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสงขลา (ศอทล.สงขลา) ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ.สงขลา) และ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมจัดเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม ณ บ้านทะเลนอก ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วย เทศบาลเมืองสิงหนคร เยาวชน ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา รวมจำนวน ๔๐ คน ทั้งนี้ สามารถจัดเก็บขยะทะเลที่ตกค้างได้ปริมาณทั้งสิ้น ๕๗๔ กิโลกรัม โดยส่วนใหญ่เป็นขยะประเภททั่วไป ได้แก่ ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก ขวดแก้ว เสื้อ/รองเท้า เชือกและเศษอวน เป็นต้น