ข่าวประชาสัมพันธ์

สอช. ลงพื้นที่สำรวจสถานภาพชายฝั่งบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก และบริเวณปลายแหลมตะลุมพุก

สอช. ลงพื้นที่สำรวจสถานภาพชายฝั่งบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก และบริเวณปลายแหลมตะลุมพุก

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ สทช.๕ โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยาการชายฝั่ง (สอช.) ลงพื้นที่สำรวจสถานภาพชายฝั่งบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก และบริเวณปลายแหลมตะลุมพุก ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ในระบบหาดอ่าวปากพนัง และระบบหาดแหลมตะลุมพุก-แหลมสมิหลา จากการสำรวจพบว่าพื้นที่ชายฝั่งมีลักษณะเป็นหาดโคลน และยังเป็นแหล่งการเจริญเติบโตของพืชพันธุ์ป่าชายเลนอีกด้วย นอกจากนี้บริเวณปลายแหลมตะลุมพุกมีการสะสมตัวของตะกอนทรายจำนวนมาก เป็นลักษณะปลายแหลมที่ยื่นออกไปในทะเล ซึ่งมีชื่อเรียกทางธรณีสัณฐานว่า สันดอนจะงอย (sand spit)  เป็นสันดอนที่โผล่พ้นน้ำ มีรูปร่างยาวแคบเหมือนกับแหลมงอกยื่นยาวจากชายฝั่งออกไปในทะเล ทั้งนี้ สทช.๕ โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งจะดำเนินการติดตามสถานการณ์และผลกระทบต่อชายฝั่งทะเล เพื่อวิเคราะห์ และจัดทำรายงานถึงกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ต่อไป