ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.๕ ร่วมกับหลากหลายภาคส่วน จัดกิจกรรมวันทะเลโลก ประจำปี ๒๕๖๕ หรือ World Oceans Day 2022

สทช.๕ ร่วมกับหลากหลายภาคส่วน จัดกิจกรรมวันทะเลโลก ประจำปี ๒๕๖๕ หรือ World Oceans Day 2022

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ (สทช.๕) ร่วมกับ จังหวัดสงขลา บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา ร่วมจัดกิจกรรมงานวันทะเลโลก ประจำปี ๒๕๖๕ (World Oceans Day 2022) ณ ชายหาดสมิหลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยได้รับเกียรติจาก นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด และนายเชลง เกษรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ วันทะเลโลก หรือ วันมหาสมุทรโลก (World Oceans Day) จัดขึ้นตรงกับวันที่ ๘ มิถุนายน ของทุกปี เพื่อเฉลิมฉลองและเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้คนทั้งโลกหันมาใส่ใจ ร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเล โดยในปีนี้ Theme งานวันทะเลโลก คือ Revitalization : Collective Action for the Ocean หรือ รวมพลังฟื้นฟู กอบกู้มหาสมุทร ซึ่งมีกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และสิ่งแวดล้อม การปล่อยเต่าทะเล (เต่าตนุ) จำนวน ๑๐ ตัว และพันธุ์ปูม้า จำนวน ๑๐ ล้านตัว คืนสู่ธรรมชาติ การเก็บขยะทำความสะอาดชายหาด การปลูกป่าชายเลน จำนวน ๓,๐๐๐ ต้น และการแสดงบนเวทีต่างๆ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้กว่า ๕๐๐ คน โดยการจัดกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด