ข่าวประชาสัมพันธ์

ศบปล.นศ. ลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงขออนุญาตใช้ประโยชน์ โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลน ท้องที่ อ.เมือง และ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

ศบปล.นศ. ลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงขออนุญาตใช้ประโยชน์ โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลน ท้องที่ อ.เมือง และ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ ๘  มิถุนายน ๒๕๖๕ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ (สทช.๕) โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดนครศรีธรรมราช (ศบปล.นศ.) ลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงขออนุญาตใช้ประโยชน์  โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และสืบหาข่าว การกระทำความผิดเกี่ยวกับการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่รับผิดชอบ ท้องที่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช การลงพื้นที่ครั้งนี้ไม่พบการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าชายเลนแต่อย่างใด ทั้งนี้การลงพื้นที่ปฏิบัติงานครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด