ข่าวประชาสัมพันธ์

สอช. พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบต่อโครงการ ร่วมลงพื้นที่บริเวณหาดมหาราช จังหวัดสงขลา

สอช. พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบต่อโครงการ ร่วมลงพื้นที่บริเวณหาดมหาราช จังหวัดสงขลา

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ โดยนายศุภใจ เกตุแก้ว ผอ.สอช. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ร่วมกับ นายกเทศบาลตำบลสทิงพระ ผู้แทนจากศาลปกครอง ผู้แทนกรมเจ้าท่า และผู้ประสานงานกลุ่ม Beach for life และชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบต่อโครงการ จำนวน ๑๕ คน ร่วมลงพื้นที่บริเวณ หาดมหาราช ม.๔ ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา เพื่อร่วมตรวจสอบสถานที่พิพาทและให้ถ้อยคำ ชี้แจงข้อเท็จจริง ตามหนังสือสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายปกครองสงขลา ๑ เรื่องส่งหมายแจ้งคำสั่งศาล ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕