ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ ศอทล.สงขลา ลงพื้นที่บริเวณชายหาดชลาทัศน์ เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์โครงการชายหาดปลอดบุหรี่ รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องขยะทะเล และแมงกะพรุนพิษ

เจ้าหน้าที่ ศอทล.สงขลา ลงพื้นที่บริเวณชายหาดชลาทัศน์ เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์โครงการชายหาดปลอดบุหรี่ รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องขยะทะเล และแมงกะพรุนพิษ

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ (สทช.๕) โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสงขลา (ศอทล.สงขลา) ลงพื้นที่บริเวณชายหาดชลาทัศน์ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์โครงการชายหาดปลอดบุหรี่ รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องขยะทะเล และแมงกะพรุนพิษ แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนบริเวณดังกล่าว ทั้งนี้ ได้ให้ความรู้พร้อมมอบสื่อประชาสัมพันธ์แก่คณะครู บุคลากร และนักเรียนชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดสุนทรวารี จังหวัดปัตตานี และผู้ปกครอง รวมจำนวน ๑๐๖ คน ซึ่งเดินทางมาทำกิจกรรมบริเวณหาดชลาทัศน์ เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการชายหาดปลอดบุหรี่ และการใช้พื้นที่สูบบุหรี่อย่างถูกต้องและเหมาะสม