ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอทล.สงขลา ร่วมจัดกิจกรรมวางซั้งกอบ้านปลา พร้อมเปิดป้ายกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรประมงบ้านม่วงพุ่ม

ศอทล.สงขลา ร่วมจัดกิจกรรมวางซั้งกอบ้านปลา พร้อมเปิดป้ายกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรประมงบ้านม่วงพุ่ม

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ (สทช.๕) โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสงขลา (ศอทล.สงขลา) ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดสงขลา ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ เทศบาลตำบลม่วงงาม และกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรประมงบ้านม่วงพุ่ม จัดกิจกรรมวางซั้งกอบ้านปลา พร้อมเปิดป้ายกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรประมงบ้านม่วงพุ่ม บริเวณ หมู่ที่ ๘ ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๐ คน