ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ ศอทล.สงขลา ลงพื้นที่บริเวณชายหาดชลาทัศน์ จ.สงขลา รณรงค์และประชาสัมพันธ์โครงการชายหาดปลอดบุหรี่แก่นักท่องเที่ยว เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ และใช้พื้นที่สูบบุหรี่อย่างถูกต้อง

เจ้าหน้าที่ ศอทล.สงขลา ลงพื้นที่บริเวณชายหาดชลาทัศน์ จ.สงขลา รณรงค์และประชาสัมพันธ์โครงการชายหาดปลอดบุหรี่แก่นักท่องเที่ยว เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ และใช้พื้นที่สูบบุหรี่อย่างถูกต้อง

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ (สทช.๕) โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสงขลา (ศอทล.สงขลา) ลงพื้นที่บริเวณชายหาดชลาทัศน์ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์โครงการชายหาดปลอดบุหรี่ รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องขยะทะเล และแมงกะพรุนพิษ แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนบริเวณดังกล่าว ทั้งนี้ ได้ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว จำนวน ๑๐ คน ซึ่งเดินทางมาพักผ่อนและทำกิจกรรมบริเวณหาดชลาทัศน์ เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการชายหาดปลอดบุหรี่ เพื่อเป็นความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้พื้นที่สูบบุหรี่ ต่อไป