ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ สอท. และ ศอทล.สงขลา ลงพื้นที่บริเวณชายหาดชลาทัศน์ และสวนสองทะเล จ.สงขลา รณรงค์และประชาสัมพันธ์โครงการชายหาดปลอดบุหรี่ ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องขยะทะเล และแมงกะพรุนพิษ แก่นักท่องเที่ยว

เจ้าหน้าที่ สอท. และ ศอทล.สงขลา ลงพื้นที่บริเวณชายหาดชลาทัศน์ และสวนสองทะเล จ.สงขลา รณรงค์และประชาสัมพันธ์โครงการชายหาดปลอดบุหรี่ ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องขยะทะเล และแมงกะพรุนพิษ แก่นักท่องเที่ยว

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ (สทช.๕) โดยเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล (สอท.) และศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสงขลา (ศอทล.สงขลา) ลงพื้นที่บริเวณชายหาดชลาทัศน์ และสวนสองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์โครงการชายหาดปลอดบุหรี่ รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องขยะทะเล และแมงกะพรุนพิษ แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทำกิจกรรมและพักผ่อนหย่อนใจ ทั้งนี้ ได้ให้ความรู้แก่นักศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิคสงขลา และนักท่องเที่ยวจากอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รวมจำนวน ๑๑ คน ซึ่งเดินทางมาทำกิจกรรมและพักผ่อนบริเวณดังกล่าว เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการชายหาดปลอดบุหรี่ เพื่อสร้างความตระหนักรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้พื้นที่สูบบุหรี่ ต่อไป