ข่าวประชาสัมพันธ์

ศบปล.นศ.ลงพื้นที่ตรวจลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางเรือ ตรวจสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศแหล่งใหม่

ศบปล.นศ.ลงพื้นที่ตรวจลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางเรือ ตรวจสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศแหล่งใหม่

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดนครศรีธรรมราช (ศบปล.นศ.) ลงพื้นที่ตรวจลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางเรือ ตรวจสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศแหล่งใหม่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และสืบหาข่าวการกระทำความผิดเกี่ยวกับการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่รับผิดชอบ ท้องที่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช การลงพื้นที่ตรวจลาดตระเวนครั้งนี้ไม่พบการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าชายเลนแต่อย่างใด ทั้งนี้ลาดตระเวนเชิงคุณภาพครั้งนี้ได้ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง เพื่อมิให้เกิดข้อขัดแย้งกับราษฎรในพื้นที่