ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอทล.นศ. ประชาสัมพันธ์มาตรการตามกฎกระทรวง หมู่เกาะกระ จ.นครศรีธรรมราช แก่กลุ่มเครือข่ายฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ศอทล.นศ. ประชาสัมพันธ์มาตรการตามกฎกระทรวง หมู่เกาะกระ จ.นครศรีธรรมราช แก่กลุ่มเครือข่ายฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ (สทช.๕) โดย ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราช (ศอทล.นศ.) ออกปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์มาตรการตามกฎกระทรวง กำหนดให้บริเวณหมู่เกาะกระ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๖๔ แก่กลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่อำเภอหัวไทร และอำเภอปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ผลการปฏิบัติงานได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน