ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ ศอทล.สงขลาลงพื้นที่บริเวณชายหาดชลาทัศน์ ประชาสัมพันธ์โครงการชายหาดปลอดบุหรี่ ให้นักท่องเที่ยวใช้พื้นที่ในการสูบบุหรี่อย่างถูกต้อง

เจ้าหน้าที่ ศอทล.สงขลาลงพื้นที่บริเวณชายหาดชลาทัศน์ ประชาสัมพันธ์โครงการชายหาดปลอดบุหรี่ ให้นักท่องเที่ยวใช้พื้นที่ในการสูบบุหรี่อย่างถูกต้อง

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ (สทช.๕) โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสงขลา (ศอทล.สงขลา) ลงพื้นที่บริเวณชายหาดชลาทัศน์  อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์โครงการชายหาดปลอดบุหรี่ รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องขยะทะเล และแมงกะพรุนพิษ แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทำกิจกรรมและพักผ่อนหย่อนใจ ทั้งนี้ ได้ให้ความรู้แก่นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และนักท่องเที่ยว รวมจำนวน ๙ คน ซึ่งเดินทางมาทำกิจกรรมและพักผ่อนบริเวณดังกล่าว เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการชายหาดปลอดบุหรี่ ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ใช้พื้นที่ในการสูบบุหรี่อย่างถูกต้อง