ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอทล.นศ. เข้าพบ ผอ.ทสจ.นศ. เพื่อขอคำปรึกษาแนะนำ ประสานแผนงานและบูรณาการการปฏิบัติงาน ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ศอทล.นศ. เข้าพบ ผอ.ทสจ.นศ. เพื่อขอคำปรึกษาแนะนำ ประสานแผนงานและบูรณาการการปฏิบัติงาน ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ (สทช.๕) โดย นายระบิล ทองนาค ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราช (ศอทล.นศ.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าพบ นายชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อขอคำปรึกษาแนะนำ ประสานแผนงานและบูรณาการการปฏิบัติงาน ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช