ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ ศอทล.สงขลา ลงพื้นที่บริเวณชายหาดชลาทัศน์ จ.สงขลา ปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการชายหาดปลอดบุหรี่ และการใช้พื้นที่สูบบุหรี่อย่างถูกต้องและเหมาะสม

เจ้าหน้าที่ ศอทล.สงขลา ลงพื้นที่บริเวณชายหาดชลาทัศน์ จ.สงขลา ปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการชายหาดปลอดบุหรี่ และการใช้พื้นที่สูบบุหรี่อย่างถูกต้องและเหมาะสม

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ (สทช.๕) โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสงขลา (ศอทล.สงขลา) ลงพื้นที่บริเวณชายหาดชลาทัศน์ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์โครงการชายหาดปลอดบุหรี่ รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องขยะทะเล และแมงกะพรุนพิษ แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนบริเวณดังกล่าว ทั้งนี้ ได้ให้ความรู้พร้อมมอบสื่อประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยวจากอำเภอหาดใหญ่ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา และนักท่องเที่ยวจากจังหวัดปัตตานี รวมจำนวน ๒๕ คน เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการชายหาดปลอดบุหรี่ และการใช้พื้นที่สูบบุหรี่อย่างถูกต้องและเหมาะสม