ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอทล.สงขลา ลงพื้นที่บริเวณชายหาดชลาทัศน์ จ.สงขลา ประชาสัมพันธ์โครงการชายหาดปลอดบุหรี่ และให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่

ศอทล.สงขลา ลงพื้นที่บริเวณชายหาดชลาทัศน์ จ.สงขลา ประชาสัมพันธ์โครงการชายหาดปลอดบุหรี่ และให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ (สทช.๕) โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสงขลา (ศอทล.สงขลา) ลงพื้นที่บริเวณชายหาดชลาทัศน์ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์โครงการชายหาดปลอดบุหรี่ รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องขยะทะเล และแมงกะพรุนพิษ แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนบริเวณดังกล่าว ทั้งนี้ ได้ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวจากอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา และนักศึกษาวิทยาลัยสงขลาเทคโนโลยี รวมจำนวน ๕๐ คน เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการชายหาดปลอดบุหรี่ และการใช้พื้นที่สูบบุหรี่อย่างถูกต้องและเหมาะสม