ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอทล.สงขลา จัดกิจกรรมจัดเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม พื้นที่บ้านแหลมกรวด จังหวัดพัทลุง

ศอทล.สงขลา จัดกิจกรรมจัดเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม พื้นที่บ้านแหลมกรวด จังหวัดพัทลุง

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ (สทช.๕) โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสงขลา (ศอทล.สงขลา) จัดกิจกรรมจัดเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม พื้นที่บ้านแหลมกรวด ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยได้รับเกียรติจาก นายวรินทร ทองขาว นายอำเภอปากพะยูน เป็นประธานเปิดกิจกรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๒๙ คน ประกอบไปด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก กำนันตำบลเกาะหมาก หน่วยพิทักษ์ป่าอ่าวท่ายาง โรงเรียนบ้านแหลมกรวด โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลเกาะหมาก และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมกรวด ทั้งนี้ สามารถจัดเก็บขยะทะเลที่ตกค้างได้ปริมาณทั้งสิ้น ๖๑ กิโลกรัม โดยส่วนใหญ่เป็นขยะประเภททั่วไป ได้แก่ ขวดแก้วขวดพลาสติก ถุงพลาสติก ห่อ/ถุงอาหาร แก้วพลาสติก เป็นต้น