ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอทล.นศ. ลงพื้นที่เพื่อประสานการปฏิบัติงานร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการบูรณาการแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมายในพื้นที่อ่าวปากพนัง

ศอทล.นศ. ลงพื้นที่เพื่อประสานการปฏิบัติงานร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการบูรณาการแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมายในพื้นที่อ่าวปากพนัง

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ (สทช.๕) โดย ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราช (ศอทล.นศ.) ลงพื้นที่เพื่อประสานการปฏิบัติงานร่วมกับ นายประยุทธิ์ แซ่ลิ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการบูรณาการแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมายในพื้นที่อ่าวปากพนัง ณ บ้านปากน้ำปากพญา ตำบลท่าซัก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช