ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอทล.สงขลา เข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะที่ถูกลมมรสุมพัดเข้าฝั่ง บริเวณแหลมสนอ่อน หาดสมิหลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ศอทล.สงขลา เข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะที่ถูกลมมรสุมพัดเข้าฝั่ง บริเวณแหลมสนอ่อน หาดสมิหลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ (สทช.๕) โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสงขลา (ศอทล.สงขลา) เข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะที่ถูกลมมรสุมพัดเข้าฝั่ง บริเวณแหลมสนอ่อน หาดสมิหลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งจัดโดยบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) โดยมีกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเก็บขยะชายหาดบริเวณแหลมสนอ่อน หาดสมิหลา ระยะทาง ๓๐๐ เมตร ซึ่งสามารถจัดเก็บขยะชายหาดได้ปริมาณทั้งสิ้น ๑,๐๗๕ กิโลกรัม ได้แก่ เศษโฟม ขวดพลาสติก ขวดแก้ว อลูมิเนียม แห อวน เป็นต้น กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูม้า จำนวน ๑๕ ล้านตัว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์เพาะฟักลูกปูบ้านหัวเขา และกิจกรรมเดินสำรวจปัญหาขยะบนเกาะหนู เกาะแมว จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการอนุรักษ์นิเวศทางทะเลและชายหาด และทัศนียภาพที่สวยงาม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๐๐ คน