ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอทล.สงขลา ปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ และประชาสัมพันธ์โครงการชายหาดปลอดบุหรี่ แก่นักท่องเที่ยวและเยาวชน บริเวณหาดชลาทัศน์ จังหวัดสงขลา

ศอทล.สงขลา ปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ และประชาสัมพันธ์โครงการชายหาดปลอดบุหรี่ แก่นักท่องเที่ยวและเยาวชน บริเวณหาดชลาทัศน์ จังหวัดสงขลา

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ (สทช.๕) โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสงขลา (ศอทล.สงขลา) ลงพื้นที่บริเวณชายหาดชลาทัศน์ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์โครงการชายหาดปลอดบุหรี่ รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องขยะทะเล และแมงกะพรุนพิษ แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนบริเวณดังกล่าว ทั้งนี้ ได้ให้ความรู้พร้อมมอบสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แก่นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ และวิทยาลัยเทคนิคจะนะ จังหวัดสงขลา ร่วมจำนวน ๒๐ คน เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการชายหาดปลอดบุหรี่ เพื่อให้สามารถใช้พื้นที่สูบบุหรี่ในสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลได้อย่างถูกต้อง