ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ สอท. และ ศอทล.สงขลา ลงพื้นที่บริเวณชายหาดชลาทัศน์ จังหวัดสงขลา เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์โครงการชายหาดปลอดบุหรี่

เจ้าหน้าที่ สอท. และ ศอทล.สงขลา ลงพื้นที่บริเวณชายหาดชลาทัศน์ จังหวัดสงขลา เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์โครงการชายหาดปลอดบุหรี่

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ (สทช.๕) โดยเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล (สอท.) และศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสงขลา (ศอทล.สงขลา) ลงพื้นที่บริเวณชายหาดชลาทัศน์ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์โครงการชายหาดปลอดบุหรี่ รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องขยะทะเล และแมงกะพรุนพิษ แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนบริเวณดังกล่าว ทั้งนี้ ได้ให้ความรู้พร้อมมอบสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แก่นักเรียน โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา และนักเรียนในพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา รวมจำนวน ๑๕ คน ที่เดินทางมาทำกิจกรรมในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการชายหาดปลอดบุหรี่ ให้ผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ใช้พื้นที่สูบบุหรี่อย่างถูกต้อง