ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอทล.สงขลา ร่วมสนับสนุน โครงการลูกเสือวิสามัญทัศนศึกษาและบำเพ็ญประโยชน์ ณ ชายทะเล "หาดบ่อหูด"

ศอทล.สงขลา ร่วมสนับสนุน โครงการลูกเสือวิสามัญทัศนศึกษาและบำเพ็ญประโยชน์ ณ ชายทะเล "หาดบ่อหูด"

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ (สทช.๕) โดย ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสงขลา (ศอทล.สงขลา) ร่วมกับ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุน โครงการลูกเสือวิสามัญทัศนศึกษาและบำเพ็ญประโยชน์ ณ ชายทะเล "หาดบ่อหูด" ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๑๒๐ คน ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) และผู้นำชุมชน โดยภายงานมีกิจกรรมปล่อยปูม้า จำนวน ๕ ล้านตัว และเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศ ซึ่งสามารถเก็บขยะได้ปริมาณทั้งสิ้น ๒๒๗ กิโลกรัม ส่วนใหญ่เป็นขยะประเภททั่วไป เช่น เศษโฟม หลอด ก้นกรองบุหรี่ รองเท้า และไฟแช็ก เป็นต้น