ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอทล.สงขลา ร่วมกับ โรงเรียนส่งเสริมวิทยามูลนิธิ จังหวัดสงขลา และชุมชนคูเต่า จัดโครงการหาดสวยด้วยมือเรา บริเวณ หาดบางลุง (ริมทะเลสาบสงขลา)

ศอทล.สงขลา ร่วมกับ โรงเรียนส่งเสริมวิทยามูลนิธิ จังหวัดสงขลา และชุมชนคูเต่า จัดโครงการหาดสวยด้วยมือเรา บริเวณ หาดบางลุง (ริมทะเลสาบสงขลา)

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ (สทช.๕) โดย ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสงขลา (ศอทล.สงขลา) ร่วมกับ โรงเรียนส่งเสริมวิทยามูลนิธิ จังหวัดสงขลา และชุมชนคูเต่า รวมจำนวน ๕๐ คน จัดโครงการหาดสวยด้วยมือเรา โดยร่วมกันจัดเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศ บริเวณ หาดบางลุง (ริมทะเลสาบสงขลา) ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และกระตุ้นจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของ (บุคลากร) ให้ตระหนักและเล็งเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น นำไปสู่ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติในอนาคต ทั้งนี้สามารถจัดเก็บขยะได้ปริมาณทั้งสิ้น ๒๙๐ กิโลกรัม โดยขยะส่วนใหญ่เป็นขยะประเภททั่วไป ได้แก่ เครื่องมือประมง ขวดแก้ว ขวดพลาสติก ถุงพลาสติก เป็นต้น