ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอปล.๕ (ปากพนัง นครศรีธรรมราช) ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ศอปล.๕ (ปากพนัง นครศรีธรรมราช) ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๑๒  สิงหาคม ๒๕๖๕ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ (สทช.๕) โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๕ (ปากพนัง นครศรีธรรมราช)  ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่  เพื่อส่งเสริมความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ บริเวณป่าชายเลนปากทะเล หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าไร่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปลูกป่าชายเลน ได้แก่ โกงกางใบเล็กและโกงกางใบใหญ่ จำนวน ๑,๐๐๐ ต้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๐๐ คน