ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอทล.นศ. จัดกิจกรรมเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศและแนวกองปะการังเทียมแบบมีส่วนร่วม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ศอทล.นศ. จัดกิจกรรมเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศและแนวกองปะการังเทียมแบบมีส่วนร่วม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ (สทช.๕) โดย ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราช (ศอทล.นศ.) บูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โรงเรียนบ้านบางฉาง หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสิชล อุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้ บริษัท โลตัสไดร์วิ่ง และบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) รวมจำนวน ๑๐๐ คน จัดกิจกรรมเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศและแนวกองปะการังเทียมแบบมีส่วนร่วม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕  ณ หาดบางดี หมู่ที่ ๒ ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจาก นาวาเอก สมเกียรติ ทรงสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายระบิล ทองนาค ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ สามารถจัดเก็บขยะทะเลที่ตกค้างได้ปริมาณทั้งสิ้น ๔๐.๓๐ กิโลกรัม โดยส่วนใหญ่เป็นขยะประเภททั่วไป ได้แก่ ขวดพลาสติก ขวดแก้ว ถุงพลาสติก กระป๋องเครื่องดื่ม ดำน้ำสำรวจและเก็บขยะเศษอวนในแนวกองปะการังเทียม น้ำหนักรวม ๑๐ กิโลกรัม