ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอทล.สงขลา เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ศอทล.สงขลา เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ (สทช.๕) โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสงขลา (ศอทล.สงขลา) เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ เขตอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ (บ้านปลา) บ้านหัวป่าตก หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยได้ทำการปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาว จำนวน ๒,๖๐๐ ตัว กุ้งก้ามกราม จำนวน ๓ ล้านตัว นอกจากนี้ยังมีการพบปะพูดคุยกับผู้นำชุมชน หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ เพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลหน้าบ้าน และการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่อไป