ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอทล.นศ. ร่วมกับ ร่วมกับ สนง.ทสจ.นศ. และหน่วยงานในสังกัด ทส. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภาฯ

ศอทล.นศ. ร่วมกับ ร่วมกับ สนง.ทสจ.นศ. และหน่วยงานในสังกัด ทส. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภาฯ

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ สนง.ทสจ.นศ. และหน่วยงานในสังกัด ทส. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ศาลา ๑๐๐ ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร