ข่าวประชาสัมพันธ์

สสค. ร่วมกับ ศรชล.จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ปตท.สผ ลงพื้นที่พบปะชุมชนชายฝั่ง ณ ชุมชนบ้านหัวแฝก พร้อมประชาสัมพันธ์บทบาทของ สสค. ด้านการจดแจ้งขอขึ้นทะเบียนชุมชนชายฝั่งและการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โครงการ "หน้าบ้านใครหน้าบ้านมัน"

สสค. ร่วมกับ ศรชล.จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ปตท.สผ ลงพื้นที่พบปะชุมชนชายฝั่ง ณ ชุมชนบ้านหัวแฝก พร้อมประชาสัมพันธ์บทบาทของ สสค. ด้านการจดแจ้งขอขึ้นทะเบียนชุมชนชายฝั่งและการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โครงการ "หน้าบ้านใครหน้าบ้านมัน"

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ (สทช.๕) โดยเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สสค.) ร่วมกับ ศรชล.จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย บริษัท ปตท.สผ จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่พบปะชุมชนชายฝั่ง ณ ชุมชนบ้านหัวแฝก หมู่ ๔ ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดย นาวาเอกสุรังสรรค์ คำกลัด รอง ผอ. ศรชล. จ.สงขลา ได้ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของ ศรชล. จ.สงขลา และเจ้าหน้าที่ สสค. ได้ประชาสัมพันธ์บทบาทของส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ด้านการจดแจ้งขอขึ้นทะเบียนชุมชนชายฝั่งและการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โครงการ "หน้าบ้านใครหน้าบ้านมัน"  นายชำนาญ มานิล วิทยากรจากศูนย์อนุรักษ์เพาะฟักลูกปูและสัตว์น้ำกลุ่มพังสาย บรรยายเรื่องการจัดทำธนาคารปูม้า มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๖๐ คน  ทั้งนี้ได้เก็บขยะทะเลบริเวณชายหาด และการปล่อยพันธุ์ลูกปูม้า จำนวน ๔ ล้านตัวสู่ทะเลเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์