ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอทล.นศ. ร่วมให้การต้อนรับ ผบ.ทร. ในการเดินทางมาตรวจราชการพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

ศอทล.นศ. ร่วมให้การต้อนรับ ผบ.ทร. ในการเดินทางมาตรวจราชการพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ (สทช.๕) โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราช (ศอทล.นศ.) ร่วมให้การต้อนรับ พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล/ผู้บัญชาการทหารเรือ ในการเดินทางมาตรวจราชการพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างและในการเข้าพบและหารือข้อราชการกับ นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช (ชั้น ๒) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช