ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.๕ ร่วมกับ จว.สงขลา และ ทต.บ่อตรุ จัดกิจกรรมงานวันทะเลโลก ประจำปี ๒๕๖๗ (World Oceans Day 2024) ในธีม Awaken New Depths : ปลุกกระแส แก้วิกฤตมหาสมุทร

สทช.๕ ร่วมกับ จว.สงขลา และ ทต.บ่อตรุ จัดกิจกรรมงานวันทะเลโลก ประจำปี ๒๕๖๗ (World Oceans Day 2024) ในธีม Awaken New Depths : ปลุกกระแส แก้วิกฤตมหาสมุทร

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ (สทช.๕) ร่วมกับ จังหวัดสงขลา เทศบาลตำบลบ่อตรุ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมจัดกิจกรรมงานวันทะเลโลก ประจำปี ๒๕๖๗ (World Oceans Day 2024) ในธีม Awaken New Depths : ปลุกกระแส แก้วิกฤตมหาสมุทร ณ สวนป่าทักษิณ (เฉลิมพระเกียรติ) ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยได้รับเกียรติจาก นายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด และนายปรานต์ ดิลกคุณากุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ร่วมด้วย นายกระจายศักดิ์ ศรีสงค์ นายกเทศมนตรีตำบลบ่อตรุ กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติภายในงาน โดยมีกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การปล่อยเต่าทะเล จำนวน ๑๐ ตัว และพันธุ์ปูม้า จำนวน ๕๐ ล้านตัว กุ้งกุลาดำ จำนวน ๒ แสนตัว คืนสู่ธรรมชาติ การเก็บขยะทำความสะอาดชายหาด การปลูกป่าชายหาด จำนวน ๑๐๐ ต้น การวางซั้งบ้านปลาโดยกลุ่มเครือข่าย ทช. บริเวณชายฝั่ง และการแสดงบนเวที ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน ๘๕๐ คน