ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ ศบปล.สข. ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโครงการป่าในเมืองบ้านโคกไร่ เพื่อรองรับการท่องเที่ยว

เจ้าหน้าที่ ศบปล.สข. ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโครงการป่าในเมืองบ้านโคกไร่ เพื่อรองรับการท่องเที่ยว

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗  สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ (สทช.๕) โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสงขลา (ศบปล.สข.) ร่วมกันทำความสะอาด จัดเก็บขยะมูลฝอย ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศน์ป่าชายเลน บริเวณโครงการป่าในเมืองโคกไร่ หมู่ที่ ๘ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อรองรับการท่องเที่ยว และเป็นการรักษาสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดให้สะอาด น่าอยู่ รักษาทัศนียภาพที่สวยงาม และเป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับประชาชน ที่มาใช้บริการในพื้นที่ และเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาว