กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สุราษฎร์ธานี)

QR สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สุราษฎร์ธานี)

รอบรั้วสบทช.5

สบทช.5 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จัดกิจกรรมเก็บขยะใต้น้ำ
สบทช.5 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จัดกิจกรรมเก็บขยะใต้น้ำ

วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ (สุราษฎร์ธานี) โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ออกปฏิบัติราชการตามโครงการทำความสะอาดชายหาด แนวปะการัง และปะการังเทียม พื้นที่หมู่เกาะชุมพร  จังหวัดชุมพร โดยมีนักดำน้ำจิตอาสาเข้าร่วมจำนวน 30 คน เก็บขยะใต้น้ำได้จำนวน 308 กิโลกรัม  1,096 ชิ้น ขยะส่วนใหญ่ที่พบได้แก่ เศษอวน เชือก ขวดน้ำ ถุงพลาสติก เศษเอ็น ตะกั่ว ยางรถ สมอเรือ โดยเทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร   ได้นำขยะไปกำจัดเพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไป

ภาพประกอบ