ข่าวประชาสัมพันธ์

ทช.เปิดตัวโครงการ ๑ โรงเรียน ๑ ป่าชายเลน จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ โรงเรียนบ้านแสงวิมาน

ทช.เปิดตัวโครงการ ๑ โรงเรียน ๑ ป่าชายเลน จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ โรงเรียนบ้านแสงวิมาน

 วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒  นายจเรศักดิ์  นันตะวงษ์  รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายอภิชัย  เอกวนากุล ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน  ร่วมพิธีเปิดตัวโครงการ “๑ โรงเรียน ๑ ป่าชายเลน” ร่วมกับ โรงเรียนบ้านแสงวิมาน ผู้นำชุมชน และบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด  เพื่อสร้างความเข้าใจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วม รวมถึงการปลูกจิตสำนึกเด็กและเยาวชนในการป้องกัน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน ให้ฟื้นคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์  มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และร่วมวางแผนการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนอย่างยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย นักเรียน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ ทช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประมาณ ๓๐๐ คน ณ บริเวณป่าชายเลนบ้านแสงวิมาน หมู่ ๑๓ ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช  มีกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื้อที่ ๑๐ ไร่ ใช้พันธุ์ไม้โกงกางใบใหญ่ ๗,๐๐๐ กล้า  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ชนิดปูดำ และปูแสม จำนวน ๑๐,๐๐๐ ตัว และจัดสร้างโรงฝึกการเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลนให้กับนักเรียน