ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ สทช.๕ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เจ้าหน้าที่ สทช.๕ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีกิจกรรมประกอบไปด้วยพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์และสามเณรจำนวน ๕๗ รูป พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ พสกนิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมใจร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และในช่วงค่ำ เวลา ๑๙.๓๐ น. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ โดย นายมงคล ไข่มุกด์ ผู้อำนวยการ สทช.๕ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สทช.๕ ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่าน ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี นายจารุวัฒน์    เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธี