ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ สทช.๕ ตรวจสอบพื้นที่ป่าชายเลน กรณี เรื่องร้องเรียนท้องที่ ม.8 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา

เจ้าหน้าที่ สทช.๕ ตรวจสอบพื้นที่ป่าชายเลน กรณี เรื่องร้องเรียนท้องที่ ม.8 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา

วันที่   ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย   เจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน   เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน  จังหวัดสงขลา สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕  ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่  ม.๘ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา ตามหนังสือกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ ยธ ๐๘๐๙/๑๘๖๒ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กรณีเรื่องร้องเรียนว่าเจ้าหน้าที่รัฐร่วมกันทุจริต และรู้เห็นเป็นใจให้นายทุน และญาติอดีตนักการเมือง บุกรุก ยึดถือครอบครอง และทำประโยชน์ในที่ดินเขตอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   เพื่อให้ได้รายละเอียดในการดำเนินคดีผู้บุกรุก ตามกฎหมายต่อไป ผลการตรวจสอบของวันนี้ ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากไม่เจอเจ้าของผู้ครอบครองที่ดิน  จึงนัดหมายเจ้าหน้าที่  ดำเนินการต่ออีก ๑ วัน ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ผลเป็นอย่างไรจะรายงานให้ทราบต่อไป