ข่าวประชาสัมพันธ์

“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ โดย นายมงคล ไข่มุกด์ ผู้อำนวยการ สทช.๕ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สทช.๕ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.เมือง จ.สงขลา โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง