ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ “บริหารจัดการขยะทะเล”

โครงการ “บริหารจัดการขยะทะเล”

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ และวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จัดโครงการ “บริหารจัดการขยะทะเล” ณ บริเวณหาดทรายเทียม ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา โดยมี นายมงคล ไข่มุกด์ ผู้อำนวยการ สทช.๕ เป็นประธานเปิดพิธี ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วย อบต.เกาะยอ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ม.ทักษิณ อสม.บ้านสวนเรียน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่  ต.เกาะยอ  รวมจำนวน  ๒๐๐  คน  โดยสามารถจัดเก็บขยะทะเลที่ตกค้างตั้งแต่บริเวณหาดทรายเทียม ไปจนถึงบริเวณทางกลับรถใต้สะพานติณสูลานนท์ได้ปริมาณทั้งสิ้น ๖๒๓ กิโลกรัม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะประเภททั่วไป เช่น เศษไม้ ถุงพลาสติก โฟม ขวดพลาสติก เศษแก้ว รองเท้ายาง เป็นต้น