มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณพื้นที่เกาะเต่า เกาะพะงัน และเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง
เลิกใช้กล่องโฟม ลดใช้พลาสติก
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
app

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สุราษฎร์ธานี)

QR สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สุราษฎร์ธานี)

รอบรั้วสบทช.5

สบทช.5 โดยสถานีฯ 14 จัดโครงการบริหารจัดการขยะทะเล กิจกรรมเก็บขยะที่ตกค..

ณ บริเวณชุมชนบ้านปากดอนสัก หมู่ที่ 7 ตำบลดอนสัก อ..

สบทช.5 โดยสถานีฯ 13 ได้จัดกิจกรรมโครงการบริหารจัดการขยะทะเล เก็บขยะที่..

ณ บ้านแหลมทราย หมู่ที่ 5 ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จั..

สบทช.5 ออกปฏิบัติการค้นหาซากวาฬบรูด้า บริเวณเกาะเต่า อำเภอเกาะพงัน จัง..

โดยชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทำประมงผิดกฎห..