กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สุราษฎร์ธานี)

QR สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สุราษฎร์ธานี)

รอบรั้วสบทช.5

สบทช.5 เปิดปฏิบัติการบูรณาการสนธิกำลังปฏิบัติการพลิกฟื้นผืนป่าชายเลน

ท้องที่ หมู่ที่ 4 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ่านต่อ
สบทช.5 โดยสถานีฯ 13 จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ชุมชนบ้านค..

ณ ชุมชนบ้านคลองราง หมู่ที่ 2 ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิ..

สบทช.5 โดยส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม ติดตั้งทุ่นกักขยะ (Boom) ตามโครงกา..

ณ บริเวณคลองท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

สบทช.5 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนเรื่..

ณ ธนาคารปูบ้านเกาะเตียบ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

สบทช.5 ร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปี พ.ศ. 25..

ณ บริเวณป่าในเมืองบ้านห้วยทรัพย์ ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน..