ข่าวเด่น

 • สทช.6 ร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต

  สทช.6 ร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต

  วันที่ 23 เมษายน 2564 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดย นายมงคล ไข่มุกด์ ผอ.สทช.6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมแสดงพลังประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน และร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต โดยขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จะยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน จักปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยจิตอาสา พร้อมทำความดีด้วยหัวใจ” ณ ลานหน้าเสาธง สทช.6

 • สทช.6 ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า"

  สทช.6 ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า"

  วันที่ 31 มีนาคม 2564 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดย นายขยาย ทองหนูนุ้ย ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ขึ้นถวายพานพุ่มดอกไม้สด ในพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" ณ หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มดอกไม้สด) จุดธูปเทียน เครื่องทองน้อย และกล่าวถวายราชสดุดี มีหน่วยงานเข้าร่วมพิธี จำนวน 62 หน่วยงาน

 • ข่าวเด่น สทช.6

  ข่าวประชาสัมพันธ์ สทช.6