ข่าวเด่น

 • สทช.6 ลงพื้นที่เพื่อซ่อมแซมทุ่นแสดงแนวเขตแหล่งหญ้าทะเล พื้นที่อ่าวทุ่งนางดำ ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา

  สทช.6 ลงพื้นที่เพื่อซ่อมแซมทุ่นแสดงแนวเขตแหล่งหญ้าทะเล พื้นที่อ่าวทุ่งนางดำ ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา

  วันที่ 14 -15 มีนาคม 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ลงพื้นที่ปฏิบัติซ่อมแซมทุ่นแสดงแนวเขตแหล่งหญ้าทะเล พื้นที่อ่าวทุ่งนางดำ ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา จำนวน 3 จุด ตามแผนโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ พื้นที่ เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา ซึ่งได้ดำเนินการรวบรวม จัดเก็บฐานข้อมูลเครื่องมือประมง สำหรับการจัดทำมาตรการอนุรักษ์พะยูน ในพื้นที่เกาะพระทอง ซึ่งเป็นแหล่งหญ้าทะเลขนาดใหญ่ และสำคัญแห่งหนึ่งในทะเลอันดามันของประเทศไทย โดยเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพะยูน ซึ่งควรได้ยกระดับเป็นพื้นที่ที่จะต้องมีมาตรการการอนุรักษ์เป็นการเฉพาะ เนื่องจากชุมชนชายฝั่ง และชาวประมงพื้นบ้านส่วนใหญ่ มองเห็นความสำคัญในการร่วมกันอนุรักษ์พะยูน ด้วยการปกป้องแหล่งหญ้าทะเลจากการทำประมงในพื้นที่แหล่งหญ้า รวมถึงได้ร่วมกันฟื้นฟู และเลิกใช้เครื่องมือประมงที่เป็นอันตรายต่อพะยูน จึงควรมีการสำรวจ และศึกษาถึงแนวทางในการจัดการเครื่องมือประมง และการท่องเที่ยวเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอ สำหรับจัดทำมาตรการอนุรักษ์พะยูนในพื้นที่ เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา ต่อไป

 • สทช.6 จัดโครงการปล่อยเต่าฝ่าคลื่นคืนสู่อันดามัน เก็บขยะชายหาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และกิจกรรมเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศชายหาดแบบมีส่วนร่วม

  สทช.6 จัดโครงการปล่อยเต่าฝ่าคลื่นคืนสู่อันดามัน เก็บขยะชายหาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และกิจกรรมเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศชายหาดแบบมีส่วนร่วม

  วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ โดยนายประถม รัสมี ผอ.สทช.๖ ดร.ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ ผอ.ศวอบ. ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส่วนบริหารทั่วไป และศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๐ และ ๑๓ ร่วมกับมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน จัดโครงการปล่อยเต่าฝ่าคลื่นคืนสู่อันดามัน เก็บขยะชายหาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยจัดกิจกรรมปล่อยเต่าทะเล จำนวน ๒๕ ตัว และกิจกรรมเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศชายหาดแบบมีส่วนร่วม ณ ชายหาดหน้าโรงแรมนาใต้ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา หน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เอกอัครราชทูตแคนาดา โคลอมเบีย ฟิลิปปินส์ และคาซัคสถาน จังหวัดพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา ชุมชนชายฝั่ง และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) จำนวน ๗๐ คน โดยสามารถเก็บขยะที่ทะเลตกค้างได้จำนวน ๘๕๔ กิโลกรัม ขยะที่เก็บได้ส่วนใหญ่ คือ รองเท้า ขวดเครื่องดื่ม(แก้ว) และเศษโฟม

 • ประกาศ

  ข่าวเด่น สทช.6

  ข่าวประชาสัมพันธ์ สทช.6