ข่าวเด่น

 • สทช.6 ลงพื้นที่ให้คำแนะนำและสนับสนุนข้อมูล รางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  สทช.6 ลงพื้นที่ให้คำแนะนำและสนับสนุนข้อมูล รางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยนายประถม รัสมี ผอ.สทช.6 ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และส่วนบริหารทั่วไป ลงพื้นที่ให้คำแนะนำและสนับสนุนข้อมูล กรณีถอดบทเรียน รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทเลื่องลือขยายผล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กรณีขยายผล โครงการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การสนับสนุนชุมชนชายฝั่ง ตามมาตรา 16 แห่ง พรบ.ทช.2558 การคัดแยกขยะ ลด ละ เลิก ขยะพลาสติก ณ ชุมชนบ้านทองหลาง หมู่ที่ 4 ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา พร้อมทั้งรับฟังปัญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค สร้างความร่วมมือที่ดีในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองการใช้ประโยชน์ของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

 • สทช.6 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัด จังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2565

  สทช.6 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัด จังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2565

  วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยนายขยาย ทองหนูนุ้ย ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนท้องที่จังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัด จังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติ เห็นชอบร่างคำสั่งแต่งตั้งชุดเฉาะกิจป้องกัน และปรามปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนเขตเมือง จังหวัดระนอง โดยมีนายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน มีคณะอนุกรรมการฯ และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท้องที่จังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน

 • ประกาศ

  ข่าวเด่น สทช.6

  ข่าวประชาสัมพันธ์ สทช.6