ข่าวเด่น

 • สทช.6 จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาเพื่อแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ จังหวัดระนอง ครั้งที่ 2/2564

  สทช.6 จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาเพื่อแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ จังหวัดระนอง ครั้งที่ 2/2564

  วันที่ 2 กันยายน 2564 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาเพื่อแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดระนอง ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 เมืองระนอง โดยมี นายปรัชญา ทั่งจันผอ.ทสจ.ระนอง เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาคัดเลือก แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งจังหวัดระนอง มีผู้เข้ารับการสรรหา แสดงวิสัยทัศน์ ผ่านระบบ Zoom และผ่านเกณฑ์ตามคุณสมบัติที่กำหนดจำนวน 8 คน ตามลำดับ สทช.6 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และเสนอลงนามแต่งตั้งเป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดระนอง ต่อไป

 • สทช.6 จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาเพื่อแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ จังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2564

  สทช.6 จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาเพื่อแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ จังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2564

  วันที่ 1 กันยายน 2564 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาเพื่อแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมอาคารเรือ สทช.6 โดยมี นางสาวกัญญ์ณพัชร์ ศุภวิชญ์ปภพ รักษาราชการแทน ผอ.ทสจ.พังงา เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาคัดเลือก แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งจังหวัดพังงา มีผู้เข้ารับการสรรหา แสดงวิสัยทัศน์ ผ่านระบบ Zoom และผ่านเกณฑ์ตามคุณสมบัติที่กำหนดจำนวน 10 คน ตามลำดับ สทช.6 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และเสนอลงนามแต่งตั้งเป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดพังงา ต่อไป

 • ประกาศ

  ข่าวเด่น สทช.6

  ข่าวประชาสัมพันธ์ สทช.6