ติดต่อเรา

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา)

Marine and Coastal Resources Office 6

715/5 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 415 พังงา - ทับปุด ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
076 679 131 / MAIL : mcroffice6@gmail.com

ร้องเรียน ติชม เสนอข้อคิดเห็น แจ้งเบาะแสการกระทำผิด ไม่ได้รับความเป็นธรรม