ติดต่อเรา

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6

Marine and Coastal Resources Office 6

715/5 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
076 679 131

ร้องเรียน ติชม เสนอข้อคิดเห็น แจ้งเบาะแสการกระทำผิด ไม่ได้รับความเป็นธรรม