ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.6 ได้รับแจ้งว่าพบร่องรอยการขึ้นมาวางไข่ของเต่าทะเล ที่หาดบางสัก

สทช.6 ได้รับแจ้งว่าพบร่องรอยการขึ้นมาวางไข่ของเต่าทะเล ที่หาดบางสัก

                  วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ โดยส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  และศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๐ (ตะกั่วป่า พังงา) ได้รับแจ้งจากนายเริญ หาญทะเล ราษฎรบ้านบางสักใต้ ว่าพบร่องรอยการขึ้นมาวางไข่ของเต่าทะเล ที่หาดบางสัก หมู่ที่ ๘ ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา จึงเข้าไปทำการตรวจสอบร่องรอยบริเวณดังกล่าว พิกัด ๔๑๘๘๘๙ E ๙๖๙๖๖๑ N ตรวจวัดขนาดของพายซ้ายไปพายขวา ๑๖๐ ซม. ขนาดอก ๖๑ ซม. ประสานศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ร่วมตรวจพื้นที่/ทำการบินถ่ายภาพทางอากาศจากโดรน และขุดค้นหา ผลประการใดจะรายงานให้ทราบต่อไป