ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.6 ปล่อยลูกเต่ามะเฟืองลงสู่ทะเล

สทช.6 ปล่อยลูกเต่ามะเฟืองลงสู่ทะเล

                     วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๒๓:๐๐ น. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ โดยส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๐(ตะกั่วป่า พังงา) และศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้ร่วมกันเฝ้าระวังหลุมฟักไข่เต่ามะเฟืองหาดคึกคัก หลังตรวจพบการยุบตัวของปากหลุมจากกล้อง cctv ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่ได้เฝ้าดูแล/เฝ้าระวัง สังเกตุการเปลี่ยนแปลงของปากหลุมที่ยุบตัว มีลูกเต่ามะเฟืองทยอยขึ้นมารอ บริเวณปากหลุมมากขึ้น เจ้าหน้าที่จึงได้จับลูกเต่ามะเฟืองใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้ นำไปปล่อยลงสู่ทะเล จำนวน ๑๔ ตัว และทำการขุดช่วยเหลือลูกเต่ามะเฟืองในหลุมที่แข็งแรง สามารถนำไปปล่อยเพิ่มได้อีก จำนวน ๕ ตัว ลูกเต่ามะเฟืองตายแรกเกิด ๔ ตัว ไข่ไม่ได้รับการผสม ๘๘ ฟอง ไข่ลม ๒๐ ฟอง รวมเป็นจำนวนไข่ที่แม่เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางทั้งสิ้น ๑๓๑ ฟอง นับเป็นวันที่ ๕๗ หลังจากการพบร่องรอยการขึ้นมาวางไข่ของเต่ามะเฟือง