ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.6 พบร่องรอยการขึ้นมาวางไข่ของเต่ามะเฟือง บริเวณชายหาดบางขวัญ

สทช.6 พบร่องรอยการขึ้นมาวางไข่ของเต่ามะเฟือง บริเวณชายหาดบางขวัญ

                     วันที่ ๒๒ มกราคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๖:๐๐ น. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ โดยนายมงคล ไข่มุกด์ ผอ.สทช.๖  ดร.ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ ผอ.ศวอบ. ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๐(ตะกั่วป่า พังงา) และศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ ๒ จังหวัดภูเก็ต ได้รับแจ้งจากนายสมยศ เสาเวียง ชาวบ้านท่านุ่น พบร่องรอยการขึ้นมาวางไข่ของเต่ามะเฟือง บริเวณชายหาดบางขวัญ หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เจ้าหน้าที่จึงเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว พิกัด ๔๒๐๙๙๙ E ๙๐๙๑๔๒ N (ห่างจากคอกเต่าศูนย์เฝ้าระวังฯ หาดบางขวัญ ไปทางทิศเหนือ ๑,๗๐๐ เมตร) ทำการตรวจวัดขนาดความกว้างของรอยพายคู่หน้าได้ ๑๖๐ ซม. ขนาดความกว้างของอก ๑๐๐ ซม. และทำการขุดหาไข่เต่ามะเฟือง จนพบที่ขนาดความลึก ๖๕ ซม. ตรวจสอบตำแหน่งที่วางไข่ พบว่าไม่อยู่ในแนวที่น้ำทะเลท่วมถึง ทำการติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ เพื่อติดตามพัฒนาการของไข่ กลบหลุม กั้นคอก และเฝ้าดูแลให้เป็นไปตามหลักวิชาการ ให้มีอัตราการฟักสูง และสามารถปล่อยลูกเต่ามะเฟืองลงสู่ทะเลได้อย่างปลอดภัยต่อไป

ดาวน์โหลด

เต่ามะเฟือง 22-1-64
ประเภทไฟล์ : .mp4 ขนาด : 48.04 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 152