ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.6 ปล่อยลูกเต่ามะเฟืองลงสู่ทะเล ณ หาดบางขวัญ พังงา

สทช.6 ปล่อยลูกเต่ามะเฟืองลงสู่ทะเล ณ หาดบางขวัญ พังงา

                                  วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๐:๒๐ น. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ โดยส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๐(ตะกั่วป่า พังงา) ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดพังงา และศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้ร่วมกันเฝ้าระวังหลุมฟักไข่เต่ามะเฟืองหาดบางขวัญ หลังตรวจพบการยุบตัวของปากหลุมจากกล้อง cctv ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่ได้เฝ้าดูแล/เฝ้าระวัง สังเกตุการเปลี่ยนแปลงของปากหลุมที่ยุบตัว มีลูกเต่ามะเฟืองทยอยขึ้นมารอ บริเวณปากหลุมมากขึ้น เจ้าหน้าที่จึงได้จับลูกเต่ามะเฟืองใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้ นำไปปล่อยลงสู่ทะเล จำนวน ๔๕ ตัว และทำการขุดช่วยเหลือลูกเต่ามะเฟืองในหลุมที่แข็งแรง สามารถนำไปปล่อยเพิ่มได้อีก จำนวน ๓๓ ตัว(รวมที่ปล่อยแล้วทั้งหมด ๗๘ ตัว) อนุบาลรอปล่อย ๗ ตัว ลูกเต่ามะเฟืองตายแรกเกิด ๒ ตัว ไข่ที่มีตัวอ่อน(นำใส่ตู้ ICU Box เพื่อกระตุ้นการฟัก) ๘ ฟอง ไข่ไม่ได้รับการผสม ๖ ฟอง ไข่ลม ๓๕ ฟอง รวมเป็นจำนวนไข่ที่แม่เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางทั้งสิ้น ๑๓๖ ฟอง นับเป็นวันที่ ๕๗ หลังจากการพบร่องรอยการขึ้นมาวางไข่ของเต่ามะเฟือง