ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.6 เฝ้าระวังหลุมฟักไข่เต่ามะเฟืองหาดบางขวัญ

สทช.6 เฝ้าระวังหลุมฟักไข่เต่ามะเฟืองหาดบางขวัญ

                      วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๒๐:๓๐ น. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ โดยส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๐ (ตะกั่วป่า พังงา) และศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้ร่วมกันเฝ้าระวังหลุมฟักไข่เต่ามะเฟืองหาดบางขวัญ หลังตรวจพบการยุบตัวของปากหลุมจากกล้อง cctv ตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ เจ้าหน้าที่ได้เฝ้าดูแล/เฝ้าระวัง สังเกตุการเปลี่ยนแปลงของปากหลุมที่ยุบตัว มีลูกเต่ามะเฟืองทยอยขึ้นมารอ บริเวณปากหลุมมากขึ้น เจ้าหน้าที่จึงได้จับลูกเต่ามะเฟืองใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้ นำไปปล่อยลงสู่ทะเล จำนวน ๖๕ ตัว และทำการขุดช่วยเหลือลูกเต่ามะเฟืองในหลุมที่แข็งแรง สามารถนำไปปล่อยเพิ่มได้อีก จำนวน ๗ ตัว(รวมที่ปล่อยลงสู่ทะเลทั้งหมด ๗๒ ตัว) อนุบาลรอปล่อย ๙ ตัว ลูกเต่ามะเฟืองตายแรกเกิด ๑๙ ตัว ไข่ที่มีตัวอ่อน(นำใส่ตู้ ICU Box เพื่อกระตุ้นการฟัก) ๒ ฟอง ไข่ไม่ได้รับการผสม ๑๔ ฟอง ไข่ลม ๒๗ ฟอง รวมเป็นจำนวนไข่ที่แม่เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางรวมทั้งสิ้น ๑๔๓ ฟอง นับเป็นวันที่ ๕๖ หลังจากการพบร่องรอยการขึ้นมาวางไข่ของเต่ามะเฟือง