ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.6 รายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองจังหวัดพังงา

สทช.6 รายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองจังหวัดพังงา

                     วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ ขอรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองจังหวัดพังงา ดังนี้.                                 

๑. ศูนย์เฝ้าระวังฯ หาดบางขวัญ เจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๔(ตะกั่วทุ่ง พังงา) เข้าเวรเฝ้าระวัง และดูแลความปลอดภัย                                     

๒. ศูนย์เฝ้าระวังฯ หาดนาเกลือ เจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เข้าเวรเฝ้าระวัง และดูแลความปลอดภัย.                                       

๓. ทำการประชาสัมพันธ์ อำนวยความสะดวกแก่ผู้เยี่ยมชม.                                       

๔. เดินลาดตระเวนช่วยเหลือการขึ้นมาวางไข่ของเต่าทะเล(เดินเต่า) ไม่พบการขึ้นมาวางไข่ของเต่าทะเลแต่อย่างใด.                                                 

๕. นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. โสภณ ทองดี อทช. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผวจ.พังงา และผู้บริหารกระทรวง ได้มาตรวจติดตามงานศูนย์เฝ้าระวังฯ หาดบางขวัญ                                         

                       สทช.๖ ได้จัดเวรเฝ้าระวังปฏิบัติงาน พร้อมทั้งประสานผู้นำชุมชน เพื่อดูแลป้องกันภัยหลุมฟักไข่เต่า และกำชับให้คอยระมัดระวัง หากมีเหตุที่จะเกิดอันตรายต่อหลุมฟักไข่ ให้รายงานสำนักฯ ทราบ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันการณ์ต่อไป