ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.6 ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ประจำปี 2564

สทช.6 ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ประจำปี 2564

              วันที่ 2 มีนาคม 2564 นายมงคล ไข่มุกด์ ผอ.สทช.6 และนายจักรพันธ์ ม่วงยิ้ม ผอ.สสค. พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย แด่พระบาทสมด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเทิดพระเกียรติที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย และทรงพระปรีชาสามารถด้านการช่าง รวมทั้งทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐาน ณ หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน มีหน่วยงานเข้าร่วมพิธี จำนวน 62 หน่วยงาน