ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.6 ร่วมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานในศรชล.ภาค 3

สทช.6 ร่วมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานในศรชล.ภาค 3

ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2564 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 มอบหมาย นายนเรศ ชูผึ้ง ผอ.ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เข้าร่วมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานในศรชล.ภาค 3 ณ โรงแรม ปาหนัน กระบี่  รีสอร์ต จังหวัดกระบี่ โดยมี พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3 (ศรชล.ภาค 3) เป็นประธาน มีผู้แทนหน่วยงาน จาก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, กรมประมง, กรมเจ้าท่า, กรมศุลกากร, ตำรวจน้ำ เข้าร่วมประชุม  จำนวน 60 คน